CSR

CSR hos Tandlægerne i Ballerup.

Hos Tandlægerne i Ballerup mener vi, at det er af afgørende betydning for miljøet, samfundet, medarbejdere og kunder, at vi som virksomhed integrerer CSR i hverdagen og tager ansvar. At vi tager ansvar for og medvirker til, at vores samfund og miljø har det godt og fungerer – ikke kun i dag, men også i fremtiden. Vi ønsker at være en bæredygtig virksomhed.

Bæredygtighed handler netop om at indgå i samfundet med stor ansvarlighed – så andre ikke skal rydde op efter os – økonomisk, i naturen, miljømæssigt eller socialt. Ydermere handler bæredygtighed for Tandlægerne i Ballerup om, at vi skal bruge egne og andres ressourcer med respekt. Hos Tandlægerne i Ballerup fokuserer vi både på det miljømæssige aspekt i CSR, men også på det sociale aspekt. Det mener vi kommer til udtryk i vores måde at arbejde på.

Hos Tandlægerne i Ballerup har vi indrettet vores egen affaldshåndtering, så alt affald er sorteret og klassificeret inden det forlader os. Vi følger naturligvis alle regler på området og arbejder hele tiden på, at blive bedre og dermed passe bedre på miljøet.

Tandlægerne i Ballerup tror på, at alle mennesker har værdi. Derfor har vi valgt at ansætte fleksjobbere når muligheden byder sig. På den måde får mennesker mulighed for at bibeholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet, trods nedsat arbejdsevne. Og det giver livsværdi for det enkelte menneske.

Et godt arbejdsmiljø er med til at skabe en god arbejdsdag. Og hos Tandlægerne i Ballerup ønsker vi, at alle skal have en god arbejdsdag. Til et godt arbejdsmiljø hører flere forskellige ting – blandt andet gode fysiske rammer. Vi arbejder hele tiden på at have et godt fysisk arbejdsmiljø, hvor vi naturligvis overholder reglerne fra lovgivningens side, men vi forsøger også at gøre mere end det. Der hvor vi kan bruge mindre skadelige kemikalier gør vi det og vi er hele tiden opmærksomme på, om vi kan forbedre en arbejdsproces og gøre den mindre ensformig eller fysisk belastende.

Det sociale arbejdsmiljø er mindst lige så vigtigt som det fysiske. Det er med til at skabe trivsel og motivation hos medarbejderne – og medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource. Mennesker har brug for gode sociale relationer og derfor søger vi at skabe rammerne for dem.

Den rigtige uddannelse, oplæring og erfaring er fundamentet for en velfungerende klinikassistent og klinikassistenter er en stor del af fundamentet for Tandlægerne i Ballerup. Derfor sætter vi en ære i at modtage klinikassistentelever som en del af deres uddannelse, hvor eleverne er i virksomhedspraktik. Ved at have eleverne i praktik opnår vi også en indsigt i den nyeste viden, som disse har med fra deres skoleforløb.